Book now

Վիա ֆերրատա

Բարձրադիր ժայռի վրայով հորիզոնական ձգված է 250 մետր երկարությամբ ապահովագրական ճոպան:

Մասնակիցները քայլում են ժայրից ամրացված մետաղական հենարանների վրայով և հայտնվում հսկայան ժայռի կենտրոնում, որտեղից բացվում է հիանալի տեսարան: Ժայռի բարձրությունը` 70մ, մագլցելու ընթացքում գեղեցիկ տեսարան է բացվում դեպի Իջևան քաղաք