Book now

Ձիավարություն

Ձիավարությունը տևում է 20 րոպեից մինչև 3 ժամ: Արշավներն իրականացվում են հարակից դաշտերում, լեռներում և ձորերոոմ: Հնարավոր է կազմակերպել մինչև 7 օր տևողությամբ ձիարշավեր: