Book now

Ջիփինգ

Արտաճանապարհային բազմաթիվ խոչընդոտների ու արգելքների հաղթահարում գետերից, ժայռերից և ցեխերից պատրաստված անհարթ ճանապարհների վրա: